Moratòria Hipotecària en les mesures de #COVID-19

L’RDL 8/2020, de mesures extraordinàries pel Covid-19, recull la moratòria del pagament del préstec amb garantia hipotecària per a les persones consumidores d’extrema vulnerabilitat, sempre que es tracte de l’habitatge habitual. Esta mesura podrà sol·licitar-se fins al pròxim 3 de maig.

Per això, des de Tyrius, volem fer algunes recomanacions.

 1. Està obert el termini de sol·licitud, però queda temps per a la seua tramitació.
 2. La mesura s’aplica tant als deutors principals com als fiadors i avalistes.
 3. Per a acreditar la sol·licitud de vulnerabilitat hi ha dades que no podem tindre de manera immediata, així tenim diversos supòsits:
  1. Si la persona consumidora està desocupada, el certificat que l’acredite haurà de realitzar-lo l’entitat pagadora de la prestació.
  2. Si es tracta d’una autònom que ha cessat en la seua activitat, el certificat correspon a l’Agència Tributària.
 4. La situació familiar es pot acreditar amb la presentació del llibre de família o certificació del registre civil o de parelles de fet.
 5. El certificat d’empadronament ha de sol·licitar-se a l’ajuntament de residència. Intente també la tramitació a través de la seu electrònica del respectiu ajuntament i en tot cas cride abans de desplaçar-se.
 6. La situació de vulnerabilitat s’entén quan se de algun dels següents suposats:
  1. Desocupació o pèrdua d’ingressos o vendes.
   1. Si es tracta d’empresa o professional, que patisca pèrdua substancial dels seus ingressos o caiguda substancial de les seues vendes. L’RD no definix “pèrdua substancial” d’ingressos.
   2. Que estiga en desocupació el deutor hipotecari.
  2. Ingressos dels membres de la unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria: IPREM (537,84 €/mes) * 3 + índexs d’increment, en el seu cas, per cada fill al seu càrrec, família monoparental.
  3. També es té en compte la càrrega familiar que suposa la quota hipotecària més els subministraments bàsics superen el 35% dels ingressos nets de tots els membres de la unitat familiar.
  4. Alteració significativa de circumstàncies econòmiques en terme d’esforç a l’habitatge, a conseqüència de l’emergència sanitària, quan l’esforç que representa la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’haja multiplicat per 1.3.

(IPREM anual 14 pagues és de 6.454,08 €)

Des de Tyrius volem recordar, que l’acreditació dels ingressos o la caiguda dels mateixos no pot possiblement acreditar-se de manera immediata. Per això, recorde:

 1. Inicie la tramitació en cas que puga ja acreditar totes les dades.
 2. Tramite online tot en la mesura que siga possible.
 3. La moratòria pot tramitar-se fins al 3 de maig, no pose en risc la seua salut.

També volem sol·licitar als Bancs i entitats financeres que faciliten la tramitació online i flexibilitzen la presentació de la documentació en la mesura del possible.

Els recordem que continuem treballant des de casa per a totes les persones consumidores. Atenem les seues consultes per mitjà dels següents correus electrònics: amparomocholi@tyrius.org , brc@tyrius.org (Beatriz) i amparograu@tyrius.org

Així com a través del telèfon de l’associació, mitjançant WhatsApp 645 23 91 99.

 

Moratoria-Hipotecas-RDLey-8-2020

Descargar documento

 

0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

You May Also Like