Com fer testament durant la pandèmia

Les persones que vulguen fer testament, en situació d’epidèmia, han de saber que no sols tenen el testament especial recollit en el nostre codi civil per als casos d’epidèmia sinó també el testament hològraf que pot utilitzar-se en tot moment i per al qual no és necessària la intervenció de notari.

Les formalitats no són les mateixes. Per això, l’Associació Tyrius vol informar de totes dues possibilitats.

  • Testament en cas d’epidèmia. Este testament pot ser oral i escrit. S’atorga davant tres testimonis majors de 16 anys i esdevé ineficaç als dos mesos del cessament de l’epidèmia.

Si el testador mor durant l’epidèmia, deuran, en els tres mesos següents a la defunció, elevar-se a escriptura pública ja siga verbal o escrit el testament. Cal recordar que poden testar els majors de 14 anys, sempre que es considere que tenen capacitat per a això.

  • Testament hològraf. Es requerix ser major de 18 anys, realitzar-se per escrit i ser signat pel testador amb expressió del dia, mes, any en què s’atorga. Si conté paraules ratllades ha de salvar-les el testador amb la seua signatura. Ha de protocolitzar-se en els 5 dies següents a la defunció del testador davant notari. Presentació que poden realitzar tots els interessats en este. En este cas no requerix la presència de testimonis per al seu atorgament.

Els estrangers poden realitzar este tipus de testament en el seu propi idioma.

Volem recordar-los que qualsevol persona que necessite un assessorament personal pot contactar amb Tyrius a través del formulari de la nostra pàgina web www.tyrius.org

Testamento-en-la-pandemia

Descargar documento

 

0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

You May Also Like