Gaudeix d’un estiu segur

MESURES DE SEGURETAT COVID-19 EN PLATGES I PISCINES

 • Complir la normativa vigent nacional, autonòmica o local relativa a estes instal·lacions.
 • Observar les mesures de distància social i resta de mesures recomanades pels responsables. Respectar l’aforament.
 • Respectar sempre la distància preventiva mínima d’almenys 2 metres.
 • Fer ús dels sistemes de desinfecció de mans a l’entrada de la instal·lació.
 • Mantindre bones pràctiques d’higiene pública, com dutxar-se abans d’entrar en la piscina.
 • Usar correctament els accessos d’entrada i eixida.

I recorda;

 • Es pot accedir a totes les platges de la Comunitat Valenciana.
 • Podem anar en grups màxims de fins a 15 persones, excepte convivents que no tenen límit.
 • Es pot fer ús de les dutxes, urinaris i vestuaris si bé el seu ús està limitat a una persona.
 • Està permesa la pràctica d’activitats esportives, professionals o recreatives de manera individual, sense contacte físic i respectant la distància mínima de seguretat entre els participants.
 • També és permesa la pesca esportiva i recreativa en les mateixes condicions.

Més informació en http://infocoronavirus.gva.es/es/infocoronavirus

Actua amb solidaritat i cap.

 

0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)

You May Also Like