Consultes Jurídiques

  Nom*

  Cognoms*

  Telèfon*

  DNI

  Adreça*

  Població*

  Codi Postal*

  Provincia*

  Email*

  Consulta*

  Adjuntar Fitxer(s) [Max.1Mbyte]:

  Adjuntar Fitxer(s) [Max.1Mbyte]:

  Adjuntar Fitxer(s) [Max.1Mbyte]:

  expressament la cessió de les meues dades personals per part de Tyrius a Institucions de Protecció al Consumidor, l'empresa, institució o persona sobre la qual formule la meua queixa o reclamació per a procurar una mediació o conciliació o actuació sancionadora, fins i tot encara que això requerisca la transferència internacional de les dades.